Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolen på Nord

Skolen her på Nord tæller 2 lærere samt Hospitalsundervisningens leder. Vi underviser børn og unge fra 303A og B samt elever fra PPR-regi.

Hver elev har en kontaktlærer, som er den person , der har det pædagogiske og faglige ansvar for eleven, og som holder kontakt til hjem og hjemskole. Eleven bliver oftest undervist af begge lærere, dog afhængigt af elevens behov.

Undervisningens omfang og indhold tilpasses den enkelte elev. Sengeliggende børn og unge tilbydes undervisning på deres stuer.

Der undervises i de fleste almene fag som dansk, matematik, engelsk og tysk.
Hovedvægten er lagt på dansk, matematik og engelsk
Skolen har udover disse gængse fag også tilbud om aktiviteter som ture ud af huset.

Der undervises i tidsrummet fra kl 8.00 - 11.45 mandag, onsdag og fredag, tirsdag og torsdag har vi mulighed for at tilbyde nogle elever undervisning til klokken 13.30.  

Eleverne i skolen er i alderen 6-17 år og undervises på små hold eller individuelt. 

Forældre kan til enhver tid kontakte kontaktlæreren eller lederen. Man er også altid, efter aftale med elevens kontaktlærer, velkommen til at besøge skolen og overvære undervisningen.

Konfirmationsforberedelse kan foregå her på skolen i et samarbejde mellem barnets præst og sygehuspræsten. 

Ved elevens udskrivning vil der foreligge en officiel skoleudtalelse.

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at henvende dig til os.