Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Hospitalsundervisningen

På Hospitalsundervisningen ser vi god trivsel som en forudsætning for, at både elever og medarbejdere kan udvikle sig i en god, positiv og konstruktiv retning. Derfor har vi en nul-tolerance politik over for mobning. Mobning er for os helt uacceptabelt.

Vi har ofte elever, som har været udsat for mobning tidligere i deres liv, og derfor er vi ekstra opmærksomme på denne problematik.

Vi har skabt et inkluderende, trygt læringsmiljø og en kultur, hvor der er plads til og accept af forskellighed. Vi er opmærksomme på, at vi er rollemodeller, og at eksempelvis det sprog, vi bruger, er med til at definere den kultur, vi får i skolen. Anerkendende, inkluderende nysgerrig tilgang til hinanden samt italesættelse og undervisning i emnet er vigtige elementer i det forebyggende arbejde mod mobning ved Hospitalsundervisningen.

Vi har stor fokus på at modarbejde klikedannelse og grupperinger, der samles om et negativt fælles tredje. Vi har tydelige regler for digital adfærd og underviser eleverne i ”digital dannelse” samt ordentlig brug af de sociale digitale platforme.

I tilfælde af at der skulle forekomme mobning på Hospitalsundervisningen, er vores retningslinjer følgende:

Både lederen og de enkelte medarbejdere har et særligt ansvar for at gribe ind, hvis de overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Endvidere er det centralt, at ledelsen orienterer forældre samt evt. andre instanser såsom SSP. Vores elever er særligt sårbare, og vi vil umiddelbart foretage en skærmning af de implicerede elever, indtil problemet er taget vare på. For at løse problemet vil der blive afholdt møder og lavet konkrete aftaler og tiltag, så mobningen hurtigst muligt bringes til ophør.