Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klinik Børn og Unge

Samarbejde

Samarbejde i netværket
Når en elev starter i skolen hos os, har denne elev en sagsansvarlig enten ved PPR (hvis eleven er her på en PPR-plads) eller på sygehuset (gælder for døgnindlagte, dagindlagte og ambulante elever).

Som udgangspunkt er det denne sagsansvarlige, der koordinerer samarbejdsmøder med os, forældrene, kommunen, PPR m.m., men I kan også opleve, at vi lærere tager initiativ til arbejdsmøder med forældre og samarbejdspartnere ude i netværket.

Samarbejde med hjemskolen
Hvis eleven og forældrene giver tilladelse til det, vil vi meget gerne have et godt og tæt samarbejde med hjemskolerne i alle de tilfælde, hvor det er relevant. Vi kontakter ofte hjemskolerne og koordinerer det faglige arbejde med dem, så eleven oplever at være ført nogenlunde fagligt ajour med resten af klassen, når han/hun igen kommer tilbage til sin egen skole.

Skole-/hjemsamarbejde
Når et barn er indlagt på døgnafdelingen eller dagafdelingen, er det ofte sådan, at det meste af kommunikationen foregår mellem forældre og plejepersonale på afdelingen. Det bunder i, at forældrene næsten dagligt kommer på afdelingen, og i forvejen går til mange møder og skal møde mange forskellige omsorgspersoner. Hvis en forælder imidlertid gerne vil snakke med lærerne selv, hilser vi det meget velkomment:-)

Vi søger altid et tæt skole/hjem-samarbejde, og derfor er I altid velkomne til at kontakte os på udleverede mobilnumre mellem 8.00 - 16.00 eller på lokalernes fastnetnumre, som I finder i menupunktet kontakt.