Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunens Oplysningspligt

Tekst om oplysningspligt til skolernes hjemmeside

Oplysningspligt til forældre Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine og dit barn/børns personoplysninger. 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Aalborg Kommune er dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger, hvorfor Børn og Unge er ansvarlig for forvaltningens behandling af oplysninger om dig og dit barn/børn. Kontaktoplysninger: Børn og Unge Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 4000 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Børn og Unges GDPR-jurist, Mette Vyskocil på tlf. 2021 6648 eller via mail jurabu@aalborg.dk. Du er også velkommen til at kontakte kommunens centrale databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan skrive sikkert til via aalborg.dk. Kontaktoplysninger: Kathrine Tvorup Pajkes Rantzausgade 6 9000 Aalborg. 3. Regler og formål medbehandling afdine personoplysninger Børn og Unge behandler oplysninger om dit og dit barns/børns navne, CPR-numre, adresse(-r), kontaktoplysninger samt de helbreds-, trivsels-, standpunkts- og øvrige oplysninger, som er relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. fritidstilbud. Reglerne for vores behandling af personoplysninger fremgår af: - Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e. - Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g. - Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3. - Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 4. Modtagere af dine personoplysninger Børn og Unge videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav herpå. Det kan også være nødvendigt, at dine oplysninger videregives til forvaltningens samarbejdspartnere, f.eks. systemleverandører og eksterne fagpersoner. Vi er i så fald forpligtede til at indgå en kontrakt med disse om, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi er forpligtede til at gøre jf. databeskyttelsesreglerne. 5. Opbevaring af dine personoplysninger Som kommune er vi underlagt en række regler der regulerer, hvad vi må slette og hvornår. Opbevaringsperioden varierer efter hvilken type oplysninger, der er tale om. Såfremt du har brug for at vide, hvor længe vi opbevarer en konkret type oplysning, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne, som er angivet ovenfor. 6. Dine rettigheder Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenstående giver en kort gennemgang af dine rettigheder. Såfremt du har brug for yderligere informationer herom, er du velkommen til at kontakte os. - Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger. - Ret til berigtigelse (rettelse) eller sletning Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt der er tale om oplysninger i et dokument, vil der typisk blive tale om en berigtigelse ved, at vi vedlægger dine bemærkninger, da vi i de fleste tilfælde ikke må eller kan slette allerede registrerede oplysninger. Kun i helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Sker der sletning eller berigtigelse i personoplysninger, som vi tidligere har videregivet til andre, skal vi give dem besked om ændringerne, hvis det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. - Ret til begrænsning af behandling Du har, i visse tilfælde, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. - Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. - Ret til at få flyttet dine personoplysninger (retten til dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden dataansvarlig

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.