Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Er du ny elev?

Velkommen! Måske går du og gør dig en masse tanker om, hvad Hospitalsundervisningen egentlig er for noget, og hvordan alle de andre elever er. Her besvarer vi forhåbentlig et par af dine spørgsmål.

Hvem er vi?
Hospitalsudervisningen er en skole med elever på 0.-10. klassetrin, men ikke en helt almindelig skole. Vi har to skoleafdelinger i Aalborg, én på Sygehus Nord og én på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Når du kommer hos os, vil du opleve, at vi er en lille skole, der har max 35 elever og 8 lærere fordelt på de to skoleafdelinger. I den klasse, du skal gå i, går der måske en fra 5. klasse, en fra 7. klasse og nogle fra 9. klasse (eller andre eksempler). Vi forsøger altid at sammensætte elevgrupperne sådan, at I har nogenlunde samme alder eller interesser, men det er meget sjældent, at I hører til samme klassetrin.

Skoledagen
Vi laver holdundervisning, hvis vi synes, det giver mening, men oftest er det sådan, at en elev i klassen har matematik, mens en anden har dansk, mens en tredie læser engelsk, en fjerde noget helt andet. Det skyldes, at I kommer fra forskellige skoler og fra forskellige klassetrin, og derfor vil det også være noget forskelligt, I laver.

Måske kan du kun koncentrere dig 10 minutter ad gangen om fagligt arbejde - andre kan klare halvanden time. Derfor holder I pauser på forskellige tidspunkter! Undtagen de faste pause for alle, der er fra kl. 10.10 - 10.30 og fra 11.45-12.15.

Måske har du ikke været i skole i lang tid og synes, det er meget svært at skulle starte hos os, så derfor er det muligvis nok udfordring for dig bare at møde op. Hvis det er sådan, så bliver det at komme i skole målet for dig et stykke tid, og så skruer vi ned for de faglige ambitioner (så laver vi ikke så meget skolearbejde). Eller måske er det sådan, at du elsker at lave skolearbejde, eller bare har lyst til at give den en ordentlig skalle og "lappe huller" (hvis der f.eks. er noget i matematik, du har glemt). Det kan også være, at du faktisk er rigtig god til alle fagene, men har det sværere med det sociale, det at fungere med andre på din egen alder, og så er det det, vi hjælper dig med.

Det vigtigste
Det, der kendetegner skolen her mest, er, at vi alle ved, at når man er elev hos os, så er det, fordi man kæmper med et eller andet, har en svaghed, en diagnose eller en vanskelighed. Uanset hvad man kalder det, så ved vi, at vi er her alle af en årsag - og måske netop derfor er der stor rummelighed eleverne imellem og elever-lærere i mellem.
Her kan du være dig selv. Du kan være glad, ked, sur - der er forståelse for det!